"Deliverance" עבור 52 אלף יהודים

אחת התוצאות של מלחמת העולם הראשונה, שאנו עדיין מרגישים, היא הסכסוך במזרח התיכון. לאחר המלחמה הופקדה על ידי הממשל הבריטי על ידי הממשל, שבמהלכו היה הממשל הבריטי, בין השאר, להכין את פלסטין להקמתה של מדינה לאומית יהודית (עד 1922 הייתה הציונות תנועה פוליטית רצינית).


יהודי תימן בדרך מעדן לישראל

לאחר הכרזת תוכנית האו"ם לחלוקת פלסטין בשנת 1947 החלה רדיפת היהודים בארצות מוסלמיות רבות, כולל תימן. עדן, מושבה בריטית, היה המום מפוגרומים יהודיים, שבמהלכם נהרגו 82 יהודים ובתיהם נהרסו. בשנת 1948 החל גל חדש של ביזה של רכוש יהודי לאחר שהאשים את היהודים בהריגת שתי נשים מוסלמיות תימניות.


יהודי תימן מחכים לנחיתה על מטוס לטוס לישראל. עדן, תימן. 1 בנובמבר 1949

בזמן האירועים, ב- 1948, חיו בתימן 55,000 יהודים ו- 8,000 יהודים במושבת עדן הבריטית. במהלך מבצע "שטיח הקסמים" או "כנפי הנשר" הוצאו מתימן 52,000 יהודים.

לפני קום המדינה מנעו השלטונות התימנים את יציאתם של היהודים, אך לאחר הכרזת המדינה הורשו לצאת למולדתם ההיסטורית. המבצע התרחש תוך זמן קצר, שכן היה חשד שהממשלה תשנה את דעתה ושערי הארץ ייסגרו.

המחנה הוקם ליד עדן, שנקרא "דליבראנס", שם הגיעו יהודים מכל רחבי תימן כמעט ברגל. כמה עשרות מדריכים ישראלים, שהצליחו לחדור לתימן, לא יכלו לעזור להם כי הם היו ישירות במחנה.

בשנים 1949 - 1950 פינתה ישראל מתימן 50 אלף יהודים דרך האוויר של הקהילה המקומית, אשר נהרו מכל חלקי הארץ למחנה "Deliverance". מאז ספטמבר 1949 הועברו לישראל מדי יום 500 איש. עד סוף 1949 הגיעו לישראל מתימן 35,000 פליטים. הטיסה האחרונה נחתה במצב חדש בספטמבר 1950.


יהודי תימן במשרד ההגירה בתל אביב

בנוסף ליהודים התימנים, הועברו לישראל במהלך המבצע 1,500 יהודים מג'יבוטי ו- 500 מאריתריאה.

צפה בסרטון: Stranger Things 3. Official Trailer HD. Netflix (פברואר 2020).

Loading...