"Chatterbox - מתנה משמים עבור מרגל"

ב- 26 ביולי 1941 נאמר בעיתון "איזווסטיה" כי "עמידה מהפכנית היא אחד התנאים החשובים ביותר לארגון הניצחון על האויב. הגיע הזמן להבין שמדבר, אדם מדבר, הוא מוצא ישיר למרגל, שותף וולונטרי או לא רצוני של אויב ... " הביטוי "דברן - מציאת מרגל" הופך לכנף.
מה עוד הזהיר הצבא והאזרחים במהלך מלחמת העולם השנייה בברית המועצות ובמדינות אחרות? אספנו כרזות וכרזות באזהרות שונות.

כרזות רבות מתריעות על הסכנות של שיחות רשלניות:

כרזה קזחית

על הצורך לנקוט באמצעי אבטחה:


פוסטרים שמזכירים את הצורך לנהל את המשק באופן סביר, לעבוד על הקרקע ולהציל משאבים:

ולבסוף, כרזות המזהירות חיילים מפני קשר עם זונות:

צפה בסרטון: BLACKPINK - 'Kill This Love' DANCE PRACTICE VIDEO MOVING VER. (אַפּרִיל 2020).

Loading...